SOSYAL POLİTİKA VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR V: Muhammed KARATAŞ

,

SOSYAL POLİTİKA VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR V: Muhammed KARATAŞ

200,00

Uygunluk: 2 adet stokta

SOSYAL POLİTİKA VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE 
GÜNCEL SORUNLAR V

Editör: Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ
Yayın Evi   : Turkuazkey Akademik Yayınlar 
Boyut     : 16x24 
Sayfa Sayısı : 310
Baskı Sayısı : 1 
Dili     : Türkçe
Tarihi    : Aralık 2023 
Kağıt/Renk  : Kitap Kağıdı/Tek Renk
Kapak/Renk  : Karton Kapak
SOSYAL POLİTİKA VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR: V adlı kitap on bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI tarafından “Genç İşsizliği Üzerine Bir Değerlendirme” isimli çalışma kaleme alınmıştır. İkinci bölümde Doç. Dr. Beyhan AKSOY tarafından yapılan “Dış Kaynak Kullanımı ve Etik Sorunlar” isimli özgün çalışma yer almaktadır. Üçüncü bölümde Ar. Gör. İbrahim KARA ve Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK tarafından “Kültür Mantarı İşçilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma: Korkuteli Örneği” başlıklı çalışma yer almaktadır. Dördüncü bölümde Büşra BARAN ve Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL tarafından hazırlanan “Avrupa Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemleri” isimli çalışma yer almaktadır. Beşinci bölümde Serap AKAR ile Dr. Öğr. Üyesi Ayten YAĞMUR tarafından yapılan “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans ve Lisansüstü Programlarının Değerlendirilmesi: Kalkınma Planları Üzerine Bir İnceleme” isimli çalışma yer almaktadır. Altıncı bölümde Ahmet Kemalettin KUZUCU ve Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ tarafından ele alınan “Afet ve Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan Barınma İhtiyacının Karşılanmasında Uygulanan Süreç Yöntemlerinin Sosyal Etkileri” isimli çalışma yer almaktadır. Yedinci bölümde Elif Nihal ÖZDEMİR ile Dr. Öğr. Üyesi Şerife DURMAZ tarafından “İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk: Nitel Bir Araştırma” isimli çalışma yer almaktadır. Sekizinci bölümde Neşe Önder YAŞAR tarafından yazılan “Türkiye'de Kadın İşgücünün Tarihsel Gelişimi ve ILO Standartları ile Avrupa Sosyal Şartı Çerçevesinde Entegrasyon Politikalarının Analitik Değerlendirilmesi” isimli çalışma bulunmaktadır. Dokuzuncu bölümde Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI tarafından ele alınan “Sınırı Geçenler (Göçmenler) Türkiye İşgücü Piyasasını Nasıl Etkiliyor?” isimli özgün araştırma bulunmaktadır. Onuncu bölümde Hasan KARABAY ve Prof. Dr. Muhammed KARATAŞ tarafınca kaleme alınan “Asgari İşçilik ve Sahte Sigortalılığa İlişkin Genel Hususlar” başlıklı çalışma yer almaktadır.
Shopping Cart
Scroll to Top