İŞLETMELER VE YEŞİL DÜŞÜNCE/Yavuz Tansoy YILDIRIM/Öğr. Üyesi Cemal ÇELİK

,

İŞLETMELER VE YEŞİL DÜŞÜNCE/Yavuz Tansoy YILDIRIM/Öğr. Üyesi Cemal ÇELİK

180,00

Uygunluk: 5 adet stokta

Stok kodu: S2023330005 Kategoriler: ,
İŞLETMELER VE YEŞİL DÜŞÜNCE
Editörler: Doç. Dr. Yavuz Tansoy YILDIRIM ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÇELİK
Yayın Evi   : Turkuazkey Akademik Yayınlar 
Boyut     : 16x24 
Sayfa Sayısı : 302
Baskı Sayısı : 1 
Dili     : Türkçe
Tarihi    : Ekim 2023 
Kağıt/Renk  : Kitap Kağıdı/Tek Renk
Kapak/Renk  : Karton Kapak

Son yıllarda işletmeler, hem örgüt iç ve çevresiyle olan ilişkilerinde ortaya çıkan olumsuzlukları en aza indirmesi sürecinde hem de rekabet gücünde avantaj elde etmesinde çevreci yaklaşımlara ve yönetim biçimlerine yönelmektedirler. İşletmelerin çevre kalitesini arıttırmak, yeşil bir çevrenin oluşması için faaliyet göstermek ve benimsedikleri anlayış etrafında yatırımlarını şekillendirmeleri ulusal ve uluslararası pazarda başarılı olabilmelerinde etkili olabilmektedir. İnsanlar tarih boyunca doğaya müdahale etmişlerdir ve etmeye devam edeceklerdir ancak bu müdahalenin şekli ve kapsamı çok önemlidir. Günümüzde insanın, insan-dışı yaşam formlarına müdahalesi çok fazladır ve bu durum gittikçe kötüleşmektedir. İnsanın doğaya müdahalesini azaltabilmek için mevcut yönetim uygulamalarının, yeşil odaklı anlayış çerçevesinde yeniden şekillendirilmesi ve düzenlenmesi gerekir. Yeşil yönetim politikaları; teknolojik gelişimin yönünün seçilmesi, yönetim kaynaklarının kullanımı ve yatırımların yönlendirilmesi gibi eylemleri içerir. Yönetimsel değişimlerin; ekonomik, teknolojik ve ideolojik yönleriyle, insan ve çevre arasında sürdürülebilir bir denge içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Yeşil denge anlayışı, kirlilik sınırlarını belirleyen, çevre bilincini geliştiren, çevresel etkinlikleri özendiren, kurumsal ve örgütsel yapıyı belirleyen ve çevresel adaleti gözeten geniş kapsamlı bir alanı ifade eder. 1990’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve 2000’den itibaren yaygınlaşarak günümüze kadar gelmiş olan yeşil yönetim anlayışının ana teması, işletmelerin çevreye duyarlı yönetim anlayışı benimseyerek faaliyette bulunmalarına dayanmaktadır. Bu anlamda yeşil yönetim, yeşil teorik söylemlerin hayatın tüm alanlarında pratik olarak etkin kılınmasında önemli bir fonksiyon işlevi görür. Özellikle doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde diğer sektörel politikalarla (enerji, ulaştırma v.b.) entegrasyonunu güvence altına almayı amaçlamaktadır.

			
Shopping Cart
Scroll to Top