Home » Sosyal Bilimler 2023/b4

Sosyal Bilimler 2023/b4

VERGİ ETİĞİ VE VERGİ PSİKOLOJİSİ

Yazarlar : Ramazan ARMAĞAN, Abdullah KAPLAN, Ayşe ARMAĞAN
      

Yayın Evi   : Turkuazkey Akademik
        Yayınlar 
Boyut     : 16x24 
Sayfa Sayısı : 332
Baskı Sayısı : 1 
Dili     : Türkçe
Tarihi    : Eylül 2023 
Kağıt/Renk  : Kitap Kağıdı/Tek Renk
Kapak/Renk  : Karton Kapak


Kitap Satış Fiyatı: 250 TL


VERGİ ETİĞİ VE VERGİ PSİKOLOJİSİ

Tarihsel süreçte değişik uygulamaları söz konusu olan vergileme, kişilerle devlet arasındaki ilişkilerin temel belirleyicisi
olmuştur. Günümüzde kamu gelirleri arasında da ilk sırada yer alan ve devletlerin üstlendikleri fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirebilmesinde büyük öneme sahip olan vergilerin; etkin, verimli
ve adil bir biçimde uygulanması gerekmektedir.
Vergilemenin devlet açısından temel amacı genellikle en çok gelirin edilmesi olmasına rağmen kişilerin vergiler karşısındaki tutum ve davranışları genellikle en az vergi ödeme veya hiç
ödememe yönündedir. Öyle ki bu iki zıt anlayışın yaygın olduğu taraflar arasında bir uyumun sağlanabilmesi ve vergi sisteminin etkinleştirilebilmesinde özellikle vergileme yetkisini kullanan
otoriteye önemli görevler düşmektedir. Dolayısıyla vergi otoritesinin hem vergileme tekniğinin en iyi şekilde uygulanmasına hem de kişilerin vergilemeye yönelik yaklaşımlarının vergi sistemleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin olabileceğine ilişkin konularda özenli davranması gerekmektedir.
Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve günlük yaşamın vaz geçilmez bir parçası olan vergi ve vergileme olgusunun daha iyi anlaşılabilmesi, literatüre ve uygulamalara katkı sağlanması amacıyla bu eser hazırlanmıştır.

Eserin birinci bölümde, vergilemenin teorik ve hukuki yapısı; ikinci bölümde, vergi etiği ve psikolojisi; üçüncü bölümde, vergi psikolojisi ve vergi uyumu; dördüncü bölümde de vergi kültürü, konuları incelenmiştir.