Home » Sosyal Bilimler 2023/b3

Sosyal Bilimler 2023/b3

BELEDİYELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Yazar : Eren TOZAK
      

Yayın Evi   : Turkuazkey Akademik
        Yayınlar 
Boyut     : 14,8x21
Sayfa Sayısı : 230
Baskı Sayısı : 1 
Dili     : Türkçe
Tarihi    : Eylül 2023 
Kağıt/Renk  : Kitap Kağıdı/Tek Renk
Kapak/Renk  : Karton KapakKitap Satış Fiyatı: 225 TL


BELEDİYELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Birleşmiş Milletlere üye 193 ülke tarafından kabul edilerek yürürlüğe
giren, 17 amaçtan ve 169 hedeften oluşan sürdürülebilir kalkınma
amaçlarının (SKA) 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 
Bir çeşit küresel eylem çağrısı olan bu yeni politika anlayışı,
sürdürülebilirliği kalkınmanın merkezine konumlandırmış ve ayrıca
toplumsal, ekonomik ve çevresel meselelerle ilgili endişelerin tüm
insanlığın ortak konusu olduğuna dikkat çekmiştir. Birbirinden farklı
temalara sahip olan ancak bütüncül yaklaşımla oluşturulan sürdürülebilir kalkınma amaçları, daha yaşanabilir bir dünyanın oluşturulması için çok boyutlu vizyon ortaya koymaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelde başarılı şekilde
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan politikaları destekleyici veya
güçlendirici özellikler taşıyan belediyeler, sürdürülebilir kalkınmanın
önemli paydaşları arasında yer almaktadır. Belirli mali kaynaklara,
yetkilere, sorumluluk alanlarına sahip, halka en yakın yönetim
birimlerinden biri olan belediyelerin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması yönünde oluşturacağı etkiler dikkat çekmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ve amaçlara ait hedeflerin kapsamlı şekilde ele alınıp belediyeler ile ilişkilendirildiği bu kitap, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının başarıya ulaşmasına yönelik ortaya konacak çabalara, akademik çalışmalara, diğer uygulamalara katkı sağlayacaktır. Ayrıca mevcut boşlukların doldurulup eksikliklerin tamamlanması
bakımından belediye yönetimlerine ve belediye çalışanlarına faydalı bir kaynak olacaktır.