Home » Sosyal Bilimler 2023/b2

Sosyal Bilimler 2023/b2

MÜKELLEF HAKLARI VE VERGİ UYUMU

Yazar : Dr. Abdullah KAPLAN
      

Yayın Evi   : Turkuazkey Akademik
        Yayınlar 
Boyut     : 16x24 
Sayfa Sayısı : 304
Baskı Sayısı : 1 
Dili     : Türkçe
Tarihi    : Eylül 2023 
Kağıt/Renk  : Kitap Kağıdı/Tek Renk
Kapak/Renk  : Karton KapakKitap Satış Fiyatı: 285 TL

Vergiler, vergi uyumu ve mükellef hakları, günümüz 
ülkelerinin gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınması için önemli unsurlardır. Vergi sistemlerinin etkili bir şekilde çalışması, vergi uyumu ve mükellef haklarının korunması gibi konular, vergi 
sistemlerinin başarısını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle vergi idarelerinin mükellef odaklı olarak yeniden yapılandırılması, vergi politikalarının belirlenmesi ve vergi uyumu 
konuları, günümüzde vergi sistemlerinin daha etkili çalışması için önem arz etmektedir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde, Sayın Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR
danışmanlığında tamamlanan “Mükellef Haklarının Vergi 
Uyumuna Etkisinin Analizi: Batı Akdeniz Örneği” başlıklı doktora tezinden üretilen bu kitap üç bölümden oluşmaktadır.
Kitabın birinci bölümde mükellef hakları, ikinci bölümde vergi uyumu konuları incelenmiş, üçüncü bölümde ise Batı Akdeniz Bölgesi’nde anket yöntemi kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir.
Bu eser; akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, vergi otoriteleri ve vergi idaresi çalışanları için önemli bir referans kaynağı; vergi sistemi, vergi uyumu ve mükellef hakları alanlarıyla ilgilenen herkes için de faydalı bir kaynak niteliğindedir.