Home » Basılı Kitap/Print Book Publication

Basılı Kitap/Print Book Publication

Yayın Kabulü Süreci/Publication Acceptance Process

  1. Yazarın yayınlanması istediği eseri yayın evinin (dizgiturkuazkey@gmail.com) mail adresine göndermesiyle yayın süreci başlar./The publication process begins when the author sends the work he wants to be published to the e-mail address of the publishing house (dizgiturkuazkey@gmail.com).
  2. Turkuazkey Akademik Yayın Kurulu tarafından yapılan değerlendir ve Yayın Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan eser için yayın süreci başlatılır./The publication process is initiated for the work, which is evaluated by the Turkuazkey Academic Editorial Board and deemed appropriate to be published by the Editorial Board.
  3. Yazar ile yayın evi arasında telif sözleşmesi imzalanır./A copyright agreement is signed between the author and the publishing house.
  4. Yazar yayınlanacak eserle birlikte intihal programından alınan raporun gönderir. (www.intihal.net (Intihal.net- Sobiad), www.turnitin.com/tr (Turnitin), http://www.ithenticate.com/ (Ithenticate); Kaynakça hariç %20’ye kadar benzerlik oranı olmalıdır./The author sends the report taken from the plagiarism program with the work to be published. (www.intihal.net (Intihal.net- Sobiad), www.turnitin.com/tr (Turnitin), http://www.ithenticate.com/ (İthenticate); There should be a similarity rate of up to 20% except the bibliography.
  5. Eser, Yayınevi Yayını Kurulunun gerekli görmesi durumunda alan editörü incelemesine gönderilir. Alan editörü değerlendirme raporunu yayın evine bildirir. Raporda alan editörünün düzeltme talepleri varsa yazar tarafından yapılır./The work is sent to the field editor review if the Publishing House Publication Board deems it necessary. The field editor reports the evaluation report to the publishing house. İf the field editor has correction requests in the report, they are made by the author.
  6. Tasarımdan sonra taslak kitap yazara gönderilir. Yazarın eserin yayınlanması için vereceği son onayından sonra yayınevi tarafından ISBN numarası alınır. Matbaa sürecinin sona ermesiyle birlikte kitap yazarın kargo adresine gönderilir./After design, the draft book is sent to the author. After the final approval of the author for the publication of the work, the ISBN number is obtained by the publishing house. With the end of the printing process, the book is sent to the author’s shipping address.
  7. Yayın evinin ve yayın evinin ilişkili bulunduğu sosyal ortamlarda tanıtımı yapılabilir./İt can be promoted in social environments where the publishing house and the publishing house are associated.