Home » Basılı Kitap

Basılı Kitap

Kitap Yayını (Basılı Kitaplar)

Yayın Kabulü Temel Kurallar

Turkuazkey Akademi Yayınları bilimsel ve akademik çalışmaları hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmayı ve bilime katkı sağlamak temel misyonudur.

Yayın Kabulü Süreci

 1. Yayınlanmasını isteğiniz eseriniz “Yayınevi Yayın Kurulu” tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Gönderilen eser, yayın ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve kitabın yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir. Yayın Kurulumuz tarafından yayınlanması kabul edilen eser ayrıca alan editörü değerlendirilmesine tabi tutulur.
 2. Yazar yayın talebinde bulunduğu eser için (Kitap yayın talep Formu) kitap talep formunu ve özet kitap taslağını (içindekiler, önsöz, kısa giriş, kısa bölüm tanıtımları, kısa sonuç, kaynakça’dan oluşan özet) yayın evinin mail adresine gönderir (dizgiturkazkey@gmail.com).
 3. Turkuazkey Akademik Yayın Kurulu tarafından yapılan değerlendir ve Yayın Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan eser için yayın maliyeti yazara bildirir.
 4. Yayın Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan eser için yazarın talepleri doğrultusunda bir teklif sunulur.
 5. Yazar yayınlanacak eserle birlikte intihal programından alınan raporun gönderir. (www.intihal.net (Intihal.net- Sobiad), www.turnitin.com/tr (Turnitin), http://www.ithenticate.com/ (Ithenticate); Kaynakça hariç %20’ye kadar benzerlik oranı olmalıdır.
 6. Yazar ile yayın evi arasında telif sözleşmesi imzalanır.
 7. Yazar kitap telif sözleşmesini ve kitap yayın maliyeti tutarını yayın evinin banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekont yayın evinin mail adresine gönderilir (Kitap ücretinin yatırılacağı banka hesap no: Turkuaz Kongre Organizasyonu Fuarcılık Yayıncılık Eğitim Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. TR55 0006 4000 0013 5001 8567 86 (İş Bankası Manisa Merkez Şubesi).
 8. Eser, Yayınevi Yayını Kurulunun uygun göreceği alan editörümüze gönderilir. Alan editörü değerlendirme raporunu yayın evine bildirir. Raporda alan editörünün düzeltme talepleri varsa yazar tarafından yapılır.
 9. Tasarımdan sonra (iki kapak tasarımı ile birlikte) yazara gönderilir. Yazarın eserin yayınlanması içim vereceği son onayından sonra yayınevi tarafından ISBN numarası alınır.
 10. Eser yazarın talep etmesi durumunda açık erişim olarak yayın evinin web sayfasına yayınlanabilir.
 11. Yayın evinin ve yayın evinin ilişkili bulunduğu sosyal ortamlarda tanıtımı yapılabilir.