Home » e-kongre kitapları

e-kongre kitapları

1978-625-6379-46-6 IX. ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR
KONGRESI ISRC 2022MANİSA: BİLDİRİ KİTABI/PROCEEDING
BOOK
EDİTÖRLER: Serkan CURA, Hamza KAHRİMAN
2978-625-6379-32-9ULUSLARARASI STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR
KONGRESİ I SRC 2022MANİSA:ÖZET BİLDİRİ KİTABI
ABSTRACT BOOK
EDİTÖRLER: Serkan CURA, Hamza KAHRİMAN
3978-605-06217-9-2ULUSLARARASI STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR
KONGRESİ I SRC 2021ANTALYA:ÖZET BİLDİRİ KİTABI
ABSTRACT BOOK
EDİTÖRLER: Doç. Dr. Özgür Emre KOÇ
Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ
4978-625-6379-32-9ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI ISRC 2020ANTALYA/ÖZET BILDIRI KITABI/ABSTRACT BOOKEditörler: Özgür Emre KOÇ, Ayhan YATBAZ
5978-605-0621-76-1ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI VII 2020/ANTALYA: TAM METİN BİLDİRİ KİTABI PROCEEDINGS BOOKEditörler: Ars.Gör. Ayhan YATBAZ, Editör Uğur TÜRKER
6978-605-81633-9-3II. TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ: BİLDİRİ KİTABI/ PROCEEDING BOOK 27/30 Ekim 2019 Antalya/TÜRKİYEEditörler: Haşim AKÇA,Editör Yılmaz Yeşil
7978-605-81633-6-2II. TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ ÖZET BILDIRI KITABI/ABSTRACT BOOKEditörler: Haşim AKÇA,Editör Yılmaz YEŞİL
8978-605-81633-7-9ULUSLARARASI STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
ISRC 2019ANTALYA: BİLDİRİ KİTABI
PROCEEDING BOOK
EDİTÖRLER: Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN
Doç. Dr H amza KAHRİMAN
9978-605-81633-5-5ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI VI 2019/ANTALYA: ÖZET BILDIRI KITABI/ABSTRACT BOOKEditörler: Ramazan ARMAĞAN,Editör Hamza KAHRİMAN
10978-605-81633-8-6ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR
KONGRESI 2019 (Gostivar/MACEDOINA) :
BİLDİRİ KİTABI/PROCEEDING BOOK
EDITÖRLER: Doç Dr. Volkan YURDADOĞ,
Dr. Öğr. Üyesi Emre KOÇ, Dr. Ayhan YATBAZ
11978-605-81633-4-8ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI 2019/GOSTİVAR: ÖZET BILDIRI KITABI/ABSTRACT BOOK Editörler: Volkan Yurdadoğ,Editör Özgür Emre KOÇ, Ayhan Yatbaz
12978-605-81633-00ULUSLARARASI STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR
KONGRESİ I SRC 2018 ÇORUM:ÖZET BİLDİRİ KİTABI
ABSTRACT BOOK
EDITÖRLER: Dr. Öğr. Üyesi Emre KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇİGERCİ,
Arş. Gör. Dr. Kübra ÇAKARÖZ Arş. Gör. Tuğçe DANACI
13978-605-81633-1-7ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI ISRC 2018 ÇORUM:
BILDIRI KITABI/ PROCEEDING BOOK
EDITÖRLER: Dr. Öğr. Üyesi Emre KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇİGERCİ,
Arş. Gör. Dr. Kübra ÇAKARÖZ Arş. Gör. Tuğçe DANACI
14978-605-81633-2-4IV ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI ISRC 2018ANTALYA: ÖZET BILDIRI KITABIEditörler: Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ, Dr. Öğretim Üyesi Erkan ATALMIŞ, Dr. Ferdi ÇİFTÇİ, Arş. Gör. Ayhan YATBAZ
15978-605-81633-1-7ULUSLARARASI STRATEJIK ARASTIRMALAR KONGRESI ISRC 2018 ANTALYA: BILDIRI KITABI/ PROCEEDING BOOKEditörler: Dr. Öğr. Üyesi Emre KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇİGERCİ, Arş. Gör. Dr. Kübra ÇAKARÖZ Arş. Gör. Tuğçe DANACI